12, Jalan Kolam Air, 85000, Segamat, Johor
12, Jalan Kolam Air Segamat Johor 85000 MY
Service Language
English, Bahasa Malaysia, Tamil
Service Times

Sunday
5.30 pm Holy Communion – Bahasa Malaysia/English/Tamil

Info & Contact

Priest: Rev. Avean Elvin
E-mail: avean_elvin@yahoo.com